| Virtual Event | Malaysia
| Grand Hyatt Hong Kong | Hong Kong
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen
| TBA | Bangkok, Thailand

Past In-House Summits

| Jing An Shangri-La | Shanghai
| Tokyo
| Virtual | Virtual
| Conrad Beijing | Beijing
| Virtual Event | Virtual